MIGUEL LINARES NAVARRO

Natural de Alcoy, remata os seus estudos de grao profesional nesta mesma cidade e posteriormente continúa a súa formación no Conservatorio Superior de Música de Aragón. En 2018 segue os estudos superiores no Real Conservatorio da Haia (Países Baixos) onde obterá o título de grao superior en 2020. Participou en importantes orquestras novas como a NJO (Países Baixos) ou o ensemble de ventos da Orquestra Filharmónica de Rótterdam, entre moitos outros.