JESÚS CÁCERES RODRÍGUEZ

Inicia os seus estudos musicais á idade de 6 anos no Conservatorio Profesional “Jacinto Guerrero” de Toledo. Aos 13 anos comeza a súa formación de clarinete con Carlos Gustavo Duarte Vila, clarinete baij solista da Orquesta de RTVE. Cursa os seus estudos de Grao Superior no Conservatorio Superior de Castilla y León cos profesores Carmelo Molina e Joaquín Hernández e Máster en clarinete no Royal Conservatoire of Antwerp coa profesora Annelien Van Wauwe.

 

Foi membro da Joven Orquesta de la Mancha, da Deutsch-Skandinavische Jugend-Philharmonie, da Joven Orquesta de Cantabria e na actualidade pertence á Antwerps Jeugdorkest. Recibiu clases maxistrais de José Luis Estellés, Venancio Rius, Jose Franch Ballester, Enrique Pérez, Born Nyman e Yehuda Gilad. No ano 2014 participou no V Concurso de Música de Cámara “Ciudad de Ávila”, obteniendo el 2º Premio.