A Escola de Altos Estudos Musicais convoca unha proba de acceso extraordinaria do Curso...
O Curso Avanzado de Especialización Orquestral (CAEO), recoñecido como título propio de...
A EAEM promove unha nova edición do Curso de Especialización Instrumental (CEI), dirixido...
A Escola de Altos Estudos Musicais (EAEM) imparte o Curso Avanzado de Especialización...